DOMS » Kontakt
×

Skontaktuj się z nami

DZIAŁ REZERWACJI KLIENTA INDYWIDUALNEGO

+48 18 201 55 75

DZIAŁ REZERWACJI KLIENTA GRUPOWEGO

+48 795 192 404

DZIAŁ REZERWACJI KLIENTA SOLIDARNOŚĆ

+48 795 192 404

DZIAŁ REZERWACJI KONFERENCJI / SZKOLEŃ

+48 795 192 404

DOMS sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


NIP: 7361728169, REGON: 380724812


BDO: 000603672

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakłądowego 5 000 000 PLN


FORMULARZ KONTAKTOWY