DOMS » Solidarność
×
solidarnosc

Solidarność

„Solidarność” to największy związek zawodowy w Polsce. Powstała na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku), które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Od 2006 jest członkiem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Od 2014 jej patronem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 sierpnia 2014).
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą działalnością oraz historią działalności NSZZ „Solidarność” na stronie www.solidarnosc.org.pl