DOMS » #Odpowiedzialni #BezpieczniewDOMS
×

Co nowego ?

#Odpowiedzialni #BezpieczniewDOMS

#Odpowiedzialni #BezpieczniewDOMS

02.12.2020

DOMS Sp. z o.o. w Zakopanem, z uwagi na stan epidemii COVID-19, informuje, iż:

1) Klient korzystający z obiektów DOMS w okresie epidemii COVID-19, jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych przez Zarząd DOMS,

2) z uwagi na wymogi wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, warunkiem zakwaterowania w obiektach DOMS, będzie złożenie w dniu przyjazdu odpowiednio: dokumentu wystawionego przez pracodawcę lub polski związek sportowy lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemnego oświadczenia Klienta – potwierdzającego, iż:

  1. a) korzystanie z usług hotelarskich odbywa się w ramach podróży służbowej lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej, lub
  2. b) korzystający z usług hotelarskich jest zawodnikiem, w trakcie zgrupowań i/lub współzawodnictwa sportowego, lub
  3. c) korzystający z usług hotelarskich jest osobą wykonującą zawód medyczny, lub
  4. d) korzystający z usług hotelarskich jest pacjentem lub jego opiekunem i korzystanie ma na celu uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej.

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą podlegać weryfikacji, a złożenie nieprawdziwych oświadczeń może skutkować poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności prawnej,

3) dostarczanie posiłków lub napojów może odbywać się wyłącznie do pokoi hotelowych, dla Gości hotelowych, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę,